کتابخانه سلام!
اینجا دانلود کن و متخصص شو…

اینجا کتابخانه سلامه! بجای کتاب کاغذی برای آموزش صفحه الکترونیکی داریم و بجای فیزیک کتاب هم فایل داریم (: اینجا ما قصدمون اینه که مشتری عزیز جی ال ایکس خودش یه پا متخصص بشه و تقریبا مشتری رو از خودمون بی نیاز کنیم…